Ewrop

Mae Gwynedd yn elwa’n sylweddol o arian Ewropeaidd ar gyfer cefnogi datblygiad ein busnesau, pobl a chymunedau. Caiff nifer o gynlluniau ei gweithredu’n lleol gan arian Ewropeaidd; o’r Cynllun Datblygu Gwledig i Gronfeydd Strwythurol.


Yr Undeb Ewropeaidd

Mae’r Undeb Ewropeaidd yn dylanwadu ar ein bywydau bob dydd mewn nifer o ffyrdd; o’r gwasanaethau yr ydym yn eu derbyn i’r nwyddau yr ydym yn eu prynu a’u defnyddio. Mae polisïau a deddfwriaeth Ewrop yn gallu effeithio ar y Sir mewn meysydd amrywiol, o’r amgylchedd i ddatblygu economaidd.


Astudiaethau achos

Gallwch weld astudiaethau achos o rhai o’r cynlluniau fu’n rhan o Raglenni Cronfeydd Strwythurol 2007-13 yng Ngogledd Cymru. Dewch yn ôl yn o fuan am y linc i'r astudiaeth.

 

Partneriaeth Economaidd Gwynedd (PEG)

Mae Partneriaeth Economaidd Gwynedd (PEG) yn hwyluso cydweithio er mwyn sicrhau dyfodol llewyrchus i bobl, cymunedau a busnesau Gwynedd ac yn cadw golwg ar y Cronfeydd Ewropeaidd sy'n weithredol yn y sir, gan gynnwys y Rhaglen Cydgyfeiriant. Mae PEG hefyd yn hybu datblygiad economaidd Gwynedd yn gyffredinol.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael drwy fynd i: www.economigwynedd.info


Cysylltu  â ni

Os hoffech fwy o wybodaeth neu gefnogaeth, cysylltwch â Tîm Ewropeaidd Arbenigol Gwynedd ar 01286 679 343 neu TimEwropeaiddArbenigol@gwynedd.llyw.cymru