Enwebiad Safle Treftadaeth y Byd Llechi Cymru

Enwebiad Safle Treftadaeth y Byd Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru (Llechi Cymru) 

 

Cefndir 

Mae stori Llechi Cymru yn un oesol. Mae i’r tirwedd le arbennig yng nghalonnau trigolion. Mae Tirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru yn adrodd stori esblygiad bro dawel, amaethyddol i fod yn ardal lle nad oedd dianc rhag y diwydiant llechi. Dyma lle ymddangosodd chwareli, trefi a phentrefi, a chafodd ffyrdd a rheilffyrdd eu cerfio trwy Eryri i borthladdoedd y glannau.

Cyngor Gwynedd sy’n arwain ar yr ymgais i sicrhau Safle Treftadaeth y Byd UNESCO i Dirwedd Llechi Gogledd Orllewin Cymru, trwy weithio gydag amrediad o bartneriaid o’r sector gyhoeddus, gwirfoddol a phreifat.

Mae’r cais yn cynnwys chwech ardal allweddol sydd wedi cael eu dewis i arddangos gwerth eithriadol byd-eang (outstanding universal value):

  1. Chwarel lechi Penrhyn, tref Bethesda, a Dyffryn Ogwen i Borth Penrhyn
  2. Tirwedd Mynyddig Chwarel Lechi Dinorwig
  3. Tirwedd Chwareli Llechi Dyffryn Nantlle
  4. Chwareli Llechi Gorseddau a Prince of Wales, Rheilffyrdd a Melin
  5. Ffestiniog, ei ceudyllau a chwareli llechi ‘prifddinas llechi’ a’r rheilffordd i Borthmadog
  6. Chwarel Lechi Bryneglwys, pentref Abergynolwyn a Rheilffordd Talyllyn

Os bydd yn llwyddiannus, bydd y Tirwedd Llechi y 33ain Safle Treftadaeth y Byd UNESCO yn y DU (sy’n cynnwys tri safle yng Nghymru; Cestyll a Threfi Caerog Edward 1 yng Ngwynedd, Dyfrbont a Chamlas Pontcysyllte yng ngogledd ddwyrain Cymru, a Thirwedd Diwydiannol Blaenafon yn ne Cymru).  Disgwylir penderfyniad yn ystod haf 2021 ar enwebiad y Tirwedd Llechi.

 

Mwy o wybodaeth 

Am fwy o wybodaeth, e-bostiwch llechi@gwynedd.llyw.cymru neu ymweld â gwefan llechi.cymru.

Dilynwch ni ar ein cyfryngau cymdeithasol:

Facebook

Instagram

Twitter